Descarcă ghidul gratuit "Reinventează-ți hainele vechi prin pictură" și adu-ți la viață hainele preferate pe care nu le mai porți!

Politică de confidențialitate

Vă mulțumim pentru interesul față de compania, site-ul, serviciile și/sau produsele noastre.

Când vreți să stabiliți o relație cu noi și să folosiți serviciile companiei noastre ART & CRAFT BY TEO SRL, ne încredințați informații despre dumneavoastră, denumite și date personale și vă mulțumim pentru încrederea acordată. Protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal este un subiect foarte important pentru noi și ne străduim să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție, iar în acest sens vă explicăm într-un mod clar și transparent care sunt practicile noastre privind confidențialitatea datelor dumneavoastră.


Aceste informații sunt prezentate în prezentul document (denumit în continuare „Politica de confidențialitate”, ”Prezentul document” sau „Documentul”) și vă rugăm să le citiți împreună cu secțiunea Termeni și condiții.


Politica noastră de confidențialitate dorește să vă informeze despre prelucrarea Datelor dvs. personale în legătură cu vizitarea site-ului nostru web  https://artcraftbyteo.ro/ (denumit în continuare „site-ul”) și utilizarea de către dvs. a oricăror servicii suplimentare oferite de  ART & CRAFT BY TEO SRL.


Prin vizitarea site-ului, achiziționarea produselor și/sau serviciilor noastre sau prin interacțiunea cu noi prin orice mijloc, declarați că sunteți de acord cu Politica de confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu cele descrise în Prezentul Document, vă rugăm să nu utilizați serviciile noastre.


Vă informăm că  ART & CRAFT BY TEO SRL este operator de date cu caracter personal în sensul GDPR pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

1. Introducere. Definiții.
1.1. Scopul politicii de confidențialitate
1.2. Cine suntem noi?
1.3. Cine sunteți dumneavoastră?
1.4. Definiții
1.5. Alte servicii
1.6. Plângeri
2. Datele cu caracter personal și prelucrarea datelor
2.1. Datele pe care le colectăm și cum le folosim
2.2. Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele
2.3. Scopul pentru care vă colectăm datele personale
2.4. Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
3. Divulgarea datelor personale și transferuri de date
4. Stocarea datelor personale
5. Securitatea datelor personale
6. Drepturile dvs. – întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor
7. Schimbări/Modificări/Actualizări ale politicii de confidențialitate

1. Introducere. Definiții.
1.1. Scopul politicii de confidențialitate
Scopul acestei Politici de Confidențialitate este să vă explice ce informații prelucrăm (colectăm, utilizăm, partajăm), de ce le prelucrăm, în ce modalitate le prelucrăm, drepturile dvs. în temeiul GDPR și modalitatea în care puteți să le actualizați, gestionați, exportați și ștergeți, iar în acest scop noi acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm aceste informații.
Vă aducem la cunoștință că această Politică de confidențialitate se aplică peste tot unde ne găsiți în mediul online.

1.2. Cine suntem noi?
Mai jos găsiți datele noastre de identificare:
Denumire ART & CRAFT BY TEO SRL

Sediul social  Str. Molidului, 44, Sacele, Brasov, 505600

Număr Registrul Comerțului J08/96/2021

Cod de înregistrare fiscală 43572430

E-mail info@artcraftbyteo.ro 

Telefon 0723 325 741

În conformitate cu legislația în vigoare, compania noastră este operator de date cu caracter personal, iar pentru ca datele dvs. să fie prelucrate în siguranță, depunem toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile și adecvate, tehnice și organizatorice pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal.

1.3. Cine sunteți dvs.?
Potrivit legislației, dvs., persoana fizică beneficiară a serviciilor/produselor noastre, reprezentantul ori persoana de contact a unei companii care ne este client sau potențial client, vizitatorul site-ului sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu noi, sunteți o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a vă permite să vă exercitați cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita exercitarea drepturilor.

1.4. Definiții
Date cu caracter personal – înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Prelucrare – înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
GDPR (General Data Protection Regulation) sau RGPD (Regulamentul General privind Protecția Datelor) sau Regulamentul – înseamnă REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, împreună cu abrogarea Directivei 95/46/CE;


Operatorul sau Noi – înseamnă ART & CRAFT BY TEO SRL, societate de naționalitate română cu sediul social în Str. Molidului, 44, Sacele, Brasov, 505600, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. de ordineJ08/96/2021, având cod de înregistrare fiscală 43572430;


Persoană vizată – reprezintă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date sunt prelucrate de către noi în calitate de operator, ca de exemplu clienți, potențiali clienți sau vizitatori ai site-ului;


Consimțământ – înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;


Anonimizare – înseamnă eliminarea ireversibilă a identificării datelor cu caracter personal, astfel încât să nu se poată identifica persoana prin folosirea unei perioade de timp, costuri și tehnologie rezonabile, fie de către Operator, fie de către orice altă persoană, pentru a identifica acea persoană fizică. Principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal nu se aplică datelor anonimizate, întrucât nu mai sunt date cu caracter personal.

1.5. Alte servicii
Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru și vă încurajăm să examinați Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.


De asemenea, nu suntem responsabili pentru niciun fel de link al partenerilor noștri comerciali sau al celor care plasează publicitate în cadrul podcasturilor sau articolele noastre, inclusiv cele de pe profilele rețelelor sociale. Când dați click pe acele linkuri, terțe părți pot colecta sau partaja datele care vă privesc.
Trebuie să știți că nu controlăm niciun fel de link care este pus pe site de către noi sau de către alți Utilizatori (cum ar fi, spre exemplu, linkurile lăsate în comentarii, videouri, comunitate, pe rețelele de socializare etc.) și că sunteți pe deplin responsabil în momentul în care accesați asemenea linkuri și vă asumați orice fel de prejudiciu (direct sau indirect) care ar putea apărea.

1.6. Plângeri
Pentru orice fel de problemă sau nelămurire în legătură cu prelucrarea datelor personale, trebuie să știți că puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal, însă vă rugăm să ne trimiteți mai întâi o cerere la adresa menționată în prezentul document, iar noi vom depune toate eforturile pentru a rezolva cererea dvs. în cel mai scurt timp, pe cale amiabilă.


Pentru România, datele de contact sunt următoarele:
Nume
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresă
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Telefon
+40.318.059.211 sau +40.318.059.212
E-mail
anspdcp@dataprotection.ro

2. Datele cu caracter personal și prelucrarea datelor
2.1. Datele pe care le colectăm și cum le folosim
Datele personale sau informațiile personale reprezintă toate informațiile despre un individ care poate ajuta la identificarea acelei persoane, iar aici nu sunt incluse și acele date unde identitatea a fost eliminată (datele anonimizate).
Atunci când navigați pe site-ul nostru sau atunci când ne contactați în orice scop și folosind orice canal de comunicare, ne puteți comunica datele dvs. personale. Va fi necesar să colectăm, folosim, stocăm sau transferăm anumite date personale, direct de la dvs. sau din alte surse, așa cum explicăm în tabelul de mai jos:

Categoria
Date incluse
Temei legal
Date de identificare
Nume, prenume, numele societății, numărul de înregistrare la registrul comerțului, cod unic de identificare, numarul masinii dumneavoastră, numele de utilizator (username) sau un identificator similar, funcția, data nașterii, genul, limba în care doriți să interacționați cu noi, țara etc.

Art. 6 (1) a), b), c) GDPR – REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
Date de contact
Adresa de facturare, adresa de livrare, adresa de e-mail, numărul de telefon
Art. 6 (1) a), b), c) GDPR – REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
Date de profil și de utilizare
Username, parolă, comenzile făcute de dvs., interesele și preferințele dvs, feedback-ul oferit, răspunsurile oferite la sondaje
Informații despre cum utilizați site-ul nostru, produsele și serviciile.
Art. 6 (1) a), b), c) GDPR – REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
Date financiare și de tranzacționare

Informații privind plățile sau cele privind cardul/contul bancar, informații despre achiziții
Detalii privind plățile de la și către dvs. și alte detalii privind produsele și serviciile pe care le-ai achiziționat de la noi
Art. 6 (1) a), b), c) GDPR – REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
Date de marketing & comunicare
Preferințele dvs. de a primi materiale de marketing din partea noastră și din partea terțelor noastre părți și metodele preferate de comunicare
Art. 6 (1) a), b), c) GDPR – REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
Date automatizate/
tehnice
Adresa de IP (internet protocol), datele de login, tipul de browser și versiunea, setările privind locație și fusul orar, plug-in-urile de browser și versiunile acestora, sistemul de operare, platforma de operare și alte tehnologii de pe dispozitivele pe care le folosești pentru a accesa acest site
Art. 6 (1) GDPR – REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Vă aducem la cunoștință faptul că nu colectăm niciun fel de Categorii Speciale de Date Personale despre dvs. (asta include date despre originea rasială sau etnică, opinii politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, date biometrice pentru identificarea ta unică, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea ta sexuală sau informații despre condamnări penale și infracțiuni.

2.2. Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele
Atunci când vă rugăm să completați datele personale pentru a vă oferi acces la anumite funcționalități sau servicii ale site-ului, vom marca unele câmpuri ca fiind obligatorii, deoarece acestea sunt informații de care avem nevoie pentru a vă putea furniza serviciul sau pentru a vă oferi acces la funcționalitatea respectivă.
Vă rugăm să rețineți că, dacă decideți să nu ne furnizați aceste informații, este posibil să nu puteți finaliza înregistrarea dvs. ca utilizator sau să nu puteți beneficia de aceste servicii sau funcționalități.

2.3. Scopul pentru care vă colectăm datele personale
Date personale
Scop
Date de identificare (inclusiv audio-video, acolo unde este cazul)
Date de contact

Înregistrarea ca utilizator
Accesul la materiale și la produse
Date de identificare
Date de contact
Date financiare și de tranzacționare
Date de profil
Date de marketing și comunicare
Date automatizate/tehnice
Îmbunătățirea serviciilor
Folosirea datelor de analiză pentru a îmbunătăți site-ul, produsele, serviciile, departamentul clienți și experiența

Date de identificare
Date de contact
Date financiare și de Tranzacționare
Date de profil
Date de marketing și comunicare
Încheierea și executarea contractului de vânzare sau prestări servicii pe care îl încheiați cu noi
Date de identificare
Date de contact
Date financiare
Date de tranzacționare
Date de profil
Date de marketing și comunicare
Solicitările sau cererile efectuate prin intermediul Serviciului Clienți/Suport
Pentru a gestiona relația pe care o avem cu dvs., care poate include notificarea despre schimbarea termenilor și condițiilor și a politicilor de prelucrare sau sugestia noastră de a ne lăsa un review sau de a participa la un sondaj
Date de identificare
Date de contact
Date financiare și de tranzacționare Date de profil
Date de utilizare
Date de marketing și comunicare
Date automatizate/tehnice
Marketing
Pentru a livra conținut relevant și reclame personalizate și pentru a măsura și înțelege eficiența reclamelor pe care vi le oferim

Vă aducem la cunoștință că vom folosi datele dvs. personale doar pentru scopurile pentru care am colectat aceste date, cu excepția cazului în care considerăm în mod rezonabil că avem nevoie să le folosim pentru un alt motiv și că acel motiv este compatibil cu scopul original.
Vă rugăm să aveți în vedere ca este posibil să prelucrăm datele dvs. personale fără să vă informăm sau să avem nevoie de consimțământul dvs., în conformitate cu regulile de mai sus, acolo unde legea ne permite să facem acest lucru.

2.4. Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Temeiurile noastre legale pentru prelucrarea datelor dvs. personale vor fi în general următoarele:
◦ Există consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
◦ Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și noi;
◦ Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau ale altei părți.

3. Divulgarea datelor personale și transferuri de date
Vă informăm că putem dezvălui datele dvs., respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți. Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele dvs. să fie protejate. În aceste situații, ne vom asigura că orice transfer este legitim conform legislației.
De asemenea, putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor dvs, ca de exemplu, în situația în care exercitați o cerere de portabilitate sau către organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.
Transferul de date cu caracter personal către un stat terț poate avea loc numai dacă statul către care se intenționează transferul asigură un nivel de protecție adecvat.
Transferul de date către un stat a cărui legislație nu prevede un nivel de protecție cel puțin egal cu cel oferit de Regulamentul General de Protecție a Datelor este posibil numai dacă există garanții suficiente cu privire la protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate. Aceste garanții vor fi stabilite de noi prin contracte încheiate cu furnizorii/prestatori de servicii către care se va realiza transferul datelor tale personale.
De fiecare dată când vom transfera datele dvs. personale în afara SEE, ne vom asigura că există un nivel de protecția similar prin unul din următoarele mecanisme de salvgardare:
• vom transfera datele tale personale către țări unde s-a demonstrat de către Comisia Europeană că furnizează un nivel adecvat de siguranță pentru datele personale.
• când apelăm la anumiți furnizori de servicii, vom putea folosi anumite modele de contracte furnizate și aprobate de Comisia Europeană care oferă datelor personale aceeași protecție pe care o au în Europa.

4. Stocarea datelor
Trebuie să rețineți că stocăm datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi.
După încetarea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.
În anumite circumstanțe, putem anonimiza datele personale (astfel încât acestea nu mai pot fi asociate cu dvs.) în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică, caz în care putem folosi aceste informații pe o perioadă nelimitată fără a vă anunța în prealabil. Rețineți faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.
Categoriile de date cu caracter personal

Perioada de stocare
Adresă de e-mail
Conținutul mesajelor
5 ani de la ultima interacțiune cu noi
Datele necesare facturării (i.e. adresa, numele clientului, numele delegatului)

10 ani conform legislației
Alte date cu caracter personal

5 ani

5. Securitatea datelor1
Înțelegem cât de importantă este securitatea datelor personale și luăm măsurile necesare pentru a proteja clienții noștri și alte persoane ale căror date le prelucrăm, de accesul neautorizat al datelor personale, precum și de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale datelor pe care le prelucrăm în activitatea curentă.
Am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal:
Politici dedicate
Adoptăm și revizuim constant practicile și politicile interne de prelucrare a datelor personale (inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate), pentru a ne proteja sistemele de un eventual acces neautorizat sau alte posibile amenințări la securitatea acestora. Aceste politici sunt supuse unor verificări constante, pentru a ne asigura că respectăm cerințele legale și că sistemele funcționează în mod adecvat.
Minimizarea datelor
Ne asigurăm că datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate doar la cele necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această Politică.

Restrângerea accesului la date
Încercăm să restrângem cât mai mult accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la minimul necesar: angajați, colaboratori și alte persoane care au nevoie să acceseze aceste date pentru a le prelucra și a duce la îndeplinire un serviciu. Partenerii și colaboratorii noștri sunt supuși unor obligații stricte de confidențialitate (fie prin contract, fie legale).

Măsuri tehnice specifice
Utilizăm tehnologii care să asigure securitatea clienților noștri, încercând întotdeauna să implementăm cele mai optime soluții pentru protecția datelor. De asemenea, facem back-up-uri periodice de date pentru a le putea recupera în cazul unui eventual incident și avem implementate proceduri de audit periodice în privința securității echipamentelor folosite. Totuși, niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură și de neatins.
Asigurarea exactității datelor dvs
Câteodată este posibil să vă cerem să confirmați exactitatea sau actualitatea datelor dvs. pentru a fi siguri că ele reflectă realitatea.
Instruirea personalului
Ne instruim și testăm constant angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.
Anonimizarea datelor
Acolo unde putem, încercăm pe cât posibil să anonimizăm /pseudoanonimizăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât să nu mai putem identifica persoanele la care acestea se referă.
Cu toate acestea, deși depunem eforturi constante pentru a asigura securitatea datelor pe care ni le încredințați, este posibil să avem parte și de evenimente mai puțin fericite și să avem incidente/breșe de securitate. În aceste cazuri, vom urma cu strictețe procedura de raportare și notificare a incidentelor de securitate și vom lua toate măsurile necesare pentru a readuce situația la normal în cel mai scurt timp posibil.
Marketing direct
În măsura în care am obținut consimțământul dvs. prealabil sau sunteți deja un client al companiei, putem utiliza tehnologii de marketing direct utilizând informațiile colectate despre dvs. În prezent transmitem mesaje comerciale pe e-mail (e-mail marketing).
Vă puteți opune marketingului direct și/sau vă puteți retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail („unsubscribe”) sau prin transmiterea unei cereri în acest sens la e-mail info@artcraftbyteo.ro .

6. Drepturile dvs. – întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor
Nu avem obligația de a desemna un ofițer de protecție a datelor personale, astfel încât orice întrebare cu privire la utilizarea datelor dvs. personale trebuie adresată detaliilor de contact de mai sus.
Pentru orice întrebări, nelămuriri, observații sau reclamații cu privire la prelucrarea informațiilor dvs sau dacă doriți să vă exercitați drepturile legale sau cu privire la confidențialitate, ne puteți contacta la adresa de e-mail info@artcraftbyteo.ro .


Drepturile dvs. conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:
Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs.

Dreptul de acces asupra datelor
Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din GDPR.
Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
Aveți dreptul de a obține, din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.
Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”)
În situațiile prevăzute la art. 17 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal.
Dreptul la restricționarea prelucrării
În cazurile prevăzute la art. 18 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține restricționarea prelucrării.

Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator („dreptul la portabilitate”).
Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator („dreptul la portabilitate”)
Dreptul de a vă opune prelucrării datelor
În cazurile prevăzute la art. 21 din GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor.
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra dvs.

Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dvs.

Vă rugăm să rețineți că drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor, iar dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.
De asemenea, vom încerca să răspundem solicitării dvs. în termen de 30 (treizeci) de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util. Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dvs. nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.
7. Schimbări/Modificări/Actualizări ale politicii de confidențialitate
Este posibil să actualizăm ocazional Politica de confidențialitate și vă vom notifica prin intermediul site-ului sau pe e-mail despre cea mai recentă versiune. Toate actualizările și modificările prezentului document sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail. Chiar dacă nu primiți o notificare, vă încurajăm să accesați și să citiți periodic Politica de confidențialitate pentru a fi la curent cu ultimele versiuni.

Politică de confidențialitate actualizată la data de 28.11.2023.